POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.kapsch.net.pl („SKLEP”)

                                                                                                   

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://sklep.kapsch.net.pl.
 2. Operatorem sklepu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35
 3. Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. („ADO”) oświadcza, że  szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. W poniższym dokumencie znajdują się informacje na temat sposobu w jaki ADO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkownikach oraz w jaki sposób dba o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne.

2. Definicje

 1. Administrator danych osobowych (ADO) – Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poleczki 35 (ul. Poleczki 35, budynek A1, 02-822 Warszawa). Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340505, posiadająca NIP 527-261-34-69, REGON  14207446800000, adres e-mail: sklep@kapsch.net.pl
 2. Sklep – prowadzony przez Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. sklep internetowy działający pod adresem sklep.kapsch.net.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 3. Cookies (pliki cookies) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika za pośrednictwem których korzysta on ze stron internetowych Sklepu.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 2. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co
  w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 5. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

4. Administrator danych osobowych (ADO)

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z działaniem Sklepu jest spółka Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35.

5. Inspektor Ochrony Danych

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iod@kapsch.net lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

6. Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych

Administrator przetwarzane dane osobowe w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Okres przechowywania

Świadczenia usługi drogą elektroniczną, prowadzenia konta Użytkownika Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane będą przetwarzane do wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

- wyrejestrowania konta Użytkownika

- przedawnienie roszczeń związanych z transakcjami.

Sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane będą przetwarzane do przedawnienia roszczeń związanych z transakcjami.

Zapewnienia właściwej obsługi użytkowników Sklepu, w szczególności w ramach komunikacji z użytkownikami w ramach procesu realizacji zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane będą przetwarzane do wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

- realizacja zamówienia,

- przedawnienie roszczeń związanych z transakcjami.

Obsługi składanych przez użytkowników reklamacji,zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane do wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

- realizacji uprawnień,

- przedawnienie roszczeń związanych z transakcjami.

Obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych. Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane do wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

- udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie,

- zgłoszenie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania

W celach analitycznych (np.: optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji; optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane przez czas działalności Sklepu

 

7. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 2. Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 3. Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 4. Podmioty, którym Administrator zobligowany lub uprawniony będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw trzecich niż należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub zapewniających odpowiedni stopień ochrony stwierdzony decyzją Komisji Europejskiej na podstawie art. 45 ust. 3 RODO.

9. Pouczenie o prawach

 1. Każdej osobie przysługuje prawo:
 2. do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. do przeniesienia danych osobowych;
 5. do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o profilowaniu

 1. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów, w szczególności obowiązków prawnych.

12. Logi Administratora

 1. Sklep zbiera sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami serwisu, a także do prowadzenia statystyk.

13. Informacja o plikach cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w Sklepie w szczególności wykorzystujemy do:
  1. procesu rejestracji i obsługi użytkownika - poprawnego rozpoznawanie użytkownika po zakończeniu procesu autoryzacji oraz autouzupełniania pól formularzy podczas procesu obsługi zamówień
  2. Procesu konfiguracji serwisu - dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. 
  3. generowania statystyk popularności Sklepu i zbierania danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych tj. Google Analytics.
  4. celów reklamowych tj. popularyzacja Sklepu w portalach społecznościowych
 4. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Procedury zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach: 

Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookies odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika w ramach Sklepu.